Five Card Story: Love of GOD

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Angelica Elaine S.Gandia created Jul 06 2018, 05:52:39 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) shauser


about this story

Lagi natin tatanawin ang ginawa ni Lord para sa atin kung saan lagi natin siya kakamustahin at papasalamatan kasama sa ating mga dasal nasa simbahan man o sa ibang lugar dahil siya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay at ang mga bagay na nagawa nya tulad ng langit at lupa at ng kapaligiran na dapat nating iniingatan. Upang tayo'y mapalapit sakanya gawin nating inspirasyon ang mga nagawa nya at mga sinakripisyo nya para sa atin at ilagay natin si God sa puso ng bawat isa upang mas lalo tayong mapalapit sakanya ano man ang mga hirap na mararanasan natin sa ating mga buhay siya lang ang daan sa lahat ng ating desisyon, kalungkutan at mga pinagdadaanan sa buhay. Dahil kung may matinding problema man nararamdaman ngayon ay God na ang bahala para maibigay kung ano ang mas karapat-dapat na kaligayahan na dapat para sa atin. Wag na wag natin tatalikuran si God dahil siya ang daan kung bat tayo nabubuhay sa mundong ito.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42314

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) shauser

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next