Five Card Story: FAMILY

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by VANESSA JOY S. APOSTOL created Jul 06 2018, 05:58:04 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) cogdogblog (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

isang pamilya ang pinaka pundasyon ng bawat tao sa mundo kungbaga kung sira ang isang pamilya hindi ito magiging matibay o matatag. isa sa parte ng ating pamilya ang siyang nag tatrabaho para tayo ay mataguyod. umuuwi ng pagot pero walang takot, dahil alam niyang ang uuwian niya ay isang buo at masayang pamilya kaya kahit pagod sa trabaho isang sweetness at kasiyahan lang galing sa pamilya niya maalis na lahat ng pagod na naranasan niya sa buong araw. at ito ang magiging resulta ng pag unlad at paglago ng isang pamilya. may kasabihan nga tayo na "the family that stick together stay forever" which means kung ano mang problema ang dumating hindi parin sila nabubuwag nito dahil alam nila na hanggat kumpleto ang pamilya nila mapagatatagumpayan nila ito ng sama sama dahil isa lamang ang mga problemang ito sa mga pagsubok na binigay ni God sa kanila na makakapag papatibay pa lalo sa kanilang pamilya.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42317

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) cogdogblog (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next