Five Card Story: Save the nature (NATURE)

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Daniel created Jul 06 2018, 06:03:44 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Si Angel ay isa sa mga nag lulungsad ng programang sagip kalikasan. Araw-araw siyang naglalakad-lakad upang mag pamigay ng mga leaflets or booklet patungkol sa pagsagip sa kalikasan, patuloy niyang ipinapaliwanag sa iba na may pag asa pang ibalik ang ganda ng kanilang kapaligiran.

Sa mga araw na sumunod ay dinala ni Angel ang mga taong may pakialam sa kalikasan at nais tumulong, isinama niya ang mga ito sa kagubatan na hindi pa nasisira ng gobiyerno at doon nila nakita ang tunay na ganda ng kalikasan nasaksihan nila ang mga masasaganang puno at halaman mga hayop na malayang namumuhay at isang napaka sariwang hangin na dumadampi sa mukha nil.

Pag kalipas ng limang buwan dumami na ang mga nahikayat ni Angel na hindi pa huli ang lahat upang ibalik ang ganda ng kalikasan, nagsagawa siya ng isang pag pupulong kung saan pag paplanuhan nila kung paano nila ito mailalapit sa mga gobiyerno at kung paano nila sisimulan ang pag babago.

Kinaumagahan handa na sila upang ipaglaban ang pagpapahalaga sa kalikasan at parusahan ang mga umaabuso sa mga likas na yaman at dahil dun nakilala si Angel at nabgyan ng parangal at nag bunga ang lahat ng kaniyang pag sisikap at pagod.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42328

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next