Five Card Story: Hari ng mga ulap

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by BSIT-101_Juan Miguel Escandor created Jul 24 2018, 02:51:54 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) Serenae


about this story

Mayroong isang lalaki na mahilig sa paglalakabay. Gustong gusto niya lumibot sa buong mundo. Kapag siya ay nag lalakbay pakiramdam niya siya ay nasa langit na, dahil para sa kanya ito ay walang kapantay. Dati palang ay pangarap niya na lumibot sa buong mundo.
Minsan naiisip niya na maglakbay sa labas ng mundo para makatakas sa kanyang mga iniisip. Kadalasan siya ay di na natutulog kakahintay sa araw dahil pakiramdam niya siya ay nawawala at parang lumilipad sa langit. Gusto niyang lumayo sa mga tao kahit kakilala niya ito. Wala na siyang pinagkakatiwalaan sa mundo kaya feeling niya siya ay isang hari ng mga ulap na walang pakiramdam.
Pakiramdam niya ang ibang tao ay nabuhay lang para mamatay, pero para sa kanya siya ay nabuhay para lumibot sa buong mundo. Sa isip niya siya ay may mga kasamang anghel habang nagpapaalam sa mundo. Sa tuwing siya ay babalik sa kanyang pinanggalingan pakiramdam niya siya ay sinusunog habang umiiyak. Siya ay di makatulog kahit siya ay sobrang pagod na sa mundo.
Sa tuwing siya ay maglalakbay muli dinadala siya ng kanyang imahinasyon sa mga lugar na hindi niya alam. Alam niyang siya ay nawawala, pero mas pinipili niya na alamin ito mag isa. Hanggang ngayon siya ay nag hahanap ng lugar kung saan mararamdaman niya na kaya niya na ulit magtiwala sa mga tao, at kung saan hindi niya na aayawan ang mundo.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42511

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next