Five Card Story: Een bijzondere dag

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by once created Feb 25 2013, 09:39:13 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) Serenae (4) Serenae (5) Rachel Smith


about this story

Traag en loom door de hitte stapte ik omhoog langs de flank van de berg. Het geklingel van de samengrazende geiten vergezelde me de hele tocht. Mijn rugzak werd zwaarder met de minuut en uitgeput keek ik mijn gids aan. 'Is het nog ver?' vroeg ik hem, maar hij hoorde me schijnbaar niet, liep met grote passen onverstoorbaar verder. De weg naar Tanger. Het klonk goed in de reisbrochure, maar met 40°C had ik geen rekening gehouden. Plots kreeg ik het onaangename gevoel bekeken te worden. Vanuit de struiken zag ik een lange lens op mij afzoemen en een stevige klik bevestigde mijn vermoeden. We werden gefilmd. Of tenminste: ik werd gefilmd. Bang trok ik aan de verfrommelde jeansmouw van mijn begeleider en knikte naar onze belagers in het verdorde bosje. Nu kwam er meteen reactie van de zongetaande man naast me en hij nam me stevig bij de arm voor hij het op een lopen zette. Samen renden we tussen de rotsblokken, struikelend over dorre takken en nog steeds met geitengemekker op de achtergrond verdwenen we in de spelonk achter de berg. Bang keek ik hem aan, maar voor ik weer iets onverstaanbaars kon uitbrengen, legde hij zijn wijsvinger op mijn mond en kneep daarbij zijn ogen tot spleetjes, alsof hij daardoor beter kon horen. Stilte omringde ons, evenals de koelte van de schaduw die nu duidelijk voelbaar werd, zelfs na de wedren van zoëven.
Even sloot ik mijn ogen, om het gebonk van mijn hart wat te sussen, maar toen ik ze weer wilde openen lukte dat niet meteen. Ik raakte in paniek en begon te roepen. Wild om me heen zwaaiend werd ik wakker. De temperatuur tussen de lakens was tropisch en het geitengeblaat bleek mijn radiowekker te zijn. Verward douchte ik het angstzweet weg en na mijn reiszak in de auto gezwierd te hebben, stelde ik mijn gps in met Tanger als eindbestemming...

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=30793

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) Serenae (4) Serenae (5) Rachel Smith

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next