Five Card Story: Het weer en mijn hond: een dag in België...

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Javier Prendes Fernandez created Jan 06 2014, 11:16:27 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Larry Johnson (2) Serenae (3) Serenae (4) cogdogblog (5) bionicteaching


about this story

2014 begon met een andere een verschillende dag...in de train.

S'morgens vroeger ging ik naar Oostende om een beetje langs de kust te wandelen. Volgens mij is deze stad de mooiste plaats om te ontspannen, daarom ging ik met mijn hond "Luca".

Om 13uur begon de wind om te waaien dus was niet pleasant om in Oostende te blijven. Ik dronk een koffie en darna nam ik de train terug naar Antwerpen. Mijn hond was nerveus omdat hij meer tijd op het strand wilde lopen...

De verrasing van de dag was de sneeuw toen ik de train was aan het nemen. Osstende was wit en de temperaturen gedaald meer dan 10 graden.

"Luca" keek naar me en ik zag: " "Man". Dit is niet normaal, wij moeten snel naar thuis gaan. Wij hebben slechts "one way": onze geliefde train.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=33703

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Larry Johnson (2) Serenae (3) Serenae (4) cogdogblog (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next