Five Card Story: Fruit En Groeten.

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by 007 created Jan 29 2016, 09:58:55 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) DavidDMuir (3) bionicteaching (4) keepps (5) bionicteaching


about this story

Fruit En Groenten was een heel bekende Belgische band die een optreden gaf in Nederland. De leadzanger was een rare man met een groot hoofd en mysterieuze kleren die ook drumde. Er was ook mevrouw bij die gitaar speelde, maar nooit volledig op de foto wou staan. Toen ze gingen optreden, gratis en voor niets kwam er niemand opdagen en speelden ze dus voor de posters aan de muur. Wat later kwam de politie hun ophalen wegens nachtlawaai.

EINDE.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=38569

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) DavidDMuir (3) bionicteaching (4) keepps (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next