Five Card Story: Kat en muis

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by JufJulie created Feb 26 2016, 02:44:46 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Intrepid Flame (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Het was een zonnige dag. Dat konden Pootje en Streepje zien aan de schaduw van het wasgoed. Zij vonden dat het mooi weer was voor een uitstap. Algauw vonden ze een lekker hapje, een muis! De muis bleek niet zo lekker te zijn, daarom moesten ze deze in de vuilnisbak gooien. Daarna namen ze een lift naar huis in de koffer van een dure wagen.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=38684

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Intrepid Flame (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next