Five Card Story: ÑSLAVNMEOPFL

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Ratatouille created Apr 07 2017, 02:16:49 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Danny Nicholson (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Hi havia una vegada un nen que vivia dins una casa vallada. El nen era un esclau del rei. Al davant de casa el seu amo, hi havia un camp d'espígol, i el nen volia ser lliure. Un dia va decidir que ja no podia aguantar més, i va escapar,se. Va agafar una bicicleta i va escapar-se de la casa. Després va fer autoestop, i un cotxe vell i lleig es va parar. El nen va pujar i va anar a viure amb ell, i va ser feliç

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=40436

other stories made from the same cards

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Danny Nicholson (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next