Five Card Story: Een weekend in de Ardennen

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Arual created Mar 26 2018, 07:12:34 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) Serenae


about this story

Bloemen en kleuren herinneren mij aan een week end in de Ardennen met de familie voor de eerste van Mei, drie jaar geleden.
Mijn schoonvader had een mooie villa in de buurt van Aiwalle gehuurd, en voor mij was het de eerste keer dat ik met de familie van mijn vriend voor een volle week end stond.
De landschap rond de villa was adembenemende: bloemen, bomen, dieren... Zo vele creaturen leven daar en bewegen met ze verschillende kleuren, geuren en geluiden! Tijdens die weekend hadden we meerdere lopen gedaan, heerlijke maaltijden gegeten, natuurlijke geuren geroken, een oude lidjes met de kinderen gezangen!
Het was een heel leuk week end, en ik herinner het nog met veel plezier.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=41924

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next