Five Card Story: GIFT OF GOD

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by PRINCESS created Jul 06 2018, 05:59:58 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Serenae (4) Serenae (5) bionicteaching


about this story

May isang tao na maihahalintulad mo sa isang likas na yaman. Parang isang halaman na sa una maliit palang at unti unting sumisibol. May isang babae na patuloy na lumalaban sa buhay at dahil sa kanyang pagsisikap nakikita ng mga tao talaga namang siya ay lumalago. Habang tumatagal dahil sa kanyang kagandahan at kasipagan sa buhay madami ang natutuwa at nagiging inspirasyon siya ng madaming tao. Sa paglipas ng panahon dahil sa kanyang kasikatan madaming taong nainggit sa kanya at patuloy siyang binababa. Hanggang sa tuluyan siyang bumagsak hindi niya kinaya ang paninirang ginagawa ng tao sa kanya at para syang natuyot na halaman.Akala niya wala na syang pag asa sa buhay na tila ba isa nalang syang nabubulok na halaman na wala ng pag asa pang mabuhay. Ngunit isang araw may isang tao na muling nagdilig at nag bigay ng buhay sa kanya. Siya ay muling sumibol at nagpatuloy sa buhay. Ang taong ito na tumulong upang umahon syang
muli sa mga pagsubok at problema ay ang Diyos.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42322

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Serenae (4) Serenae (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next