Five Card Story: Life

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Anjenette T. Cruz created Jul 06 2018, 06:01:22 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Intrepidteacher (4) Serenae (5) bionicteaching


about this story

Sa buhay, madalas kailangan mong pasukin ang isang pinto or isang bagay upang mas lalo pang mahubog ang iyong sarili sa katatagan. Madalas pag pasok mo ay marami kang makakasalamuhang iba't ibang tao. Meron jan mga katulad mo lamang na simpleng babae lang, ang iba pumasok lang sa pintong kapareho ng iyong napili dahil wala lang! Wala lang silang choice or wala lang silang maisip na iba. At sa loob ng isang pintuan na iyong pinasok ay najan ang paligsahan, may mga taong kasabayan mo lamang sa agos ng buhay, may mga tao rin namang maaring maiwan, dikaya ay manguna pa saiyo sapagkat mas may kakayahan silang lagpasan ka, na para bang isang racing na lalagpas-lagpasan ka lang, at may ibang makikisabay sa pidal mo dahil gusto ka kasama. Ngunit minsan may mga pagsubok na darating at ang mga taong nasanay kang kasama mo ay bigla nalang mahihiwalay sayo dahil may sarili din silang path na dapat tahakin. Na parang isang lugar na pwede ka, nginit sila ay hindi. Kayat mag isang papasok sa isang tunnel kung saan madilim at nakakatakkot, kailangan mo yung harapin lahat magisa dahil sarili mo lamang rin naman ang dapat mong asahan at kailangan mo rin naman talagang mag tiwala sa iyong sarili, mahirap na umasa sa iba kaya sarili mo lamang ang aasahan mo upang ikaw mismo ang humubog saiyong sarili upang maging mas mabuting nilalang na may maipag mamalaki. Oo mag isa mong hinarap ang madilim na pamumuhay. Nagtiwala ka sa iyong sarili kaya't eto, narating mo na ang bagong umaga, bagong araw na maliwanag at bagong magandang buhay na iyong nakamit dahil ginawa mo ang lahat ng kaya mo, pinagkatiwalaan mo ang sarili mo, pinatatag ang yong sarili kaya't eto ka ngayon, nasa liwanag at haharapin muli ang bagong buhayng may liwanag ng dahil sa iyong pagtatyaga..


-Nag Umpisa sa pagpasok sa pinto ng paaralan. humarap at nakisalamuha sa ibat ibang tao. Hinarap ang hirap ng buhay upang tumatag. Pinasok ang daang madilim upang mahubog ang sarili at makaraqting sa liwanag na paroroonan. Ang makamit ang pangarap sa buhay.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42324

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Intrepidteacher (4) Serenae (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next