Five Card Story: Different Shades of Family

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Jemarie I Del Rosario created Jul 06 2018, 06:19:58 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) Serenae


about this story

Ako si Jemarie Ignacio Del Rosario, may nanay, may tatay, may kapatid, literal na matatawag mo ngang pamilya. Pero sa tanong na "Kamusta na kayo ng Pamilya mo?" bakit ang hirap nyang sagutin? Kase sa tanong na yan,dyan nagsisimula ang kwento ko. Since I was 6 years old, the dark way of my life was started. Madilim, sa kadahilanang ang ilaw ng aming tahanan'y nawala na. Tatay, haligi ng tahanan. Sya ngayon ang mag isang nag aalaga at kumakayod para sa amin habang kami ng aking kapatid ay nag aaral. Hanggang sa lumaki na kami ng aking kapatid, lumaki na wala ang aming ilaw ng tahanan. But the worst is, may didilim pa pala sa pagkawala ng aming inay. Dahil ang aming haligi ng tahanan ay nagkasakit. Masakit, kase sa kalagayan ng aking itay ngayon tila nagbabalik ang mga alaalang pinagsamahan namin. Yes, i hated my father kase hinayaan nyang umalis ang aming inay. Pero alam kong di lang naman kami ang nahirapan sa sitwasyong nangyare. Because, Hate is not a family VALUE.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42337

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next