Five Card Story: Trust In Him

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by George Derick V. Garcia created Jul 07 2018, 02:52:43 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) Serenae (5) bionicteaching


about this story

Gaano man kalabo ang tinatahak nating daan sa buhay. Gaano man kalakas ang hampas ng alon sa bawat pagsubok sa atin na dumadaan. Gaano man kahirap ang karerang ating tinatakbo sa araw-araw. Magtiwala tayo sa nasa taas, maniwala tayo sa binigay nyang kapalaran at manalig tayo sa kanya. Dahil gaano pa kadilim ang ating mga pinagdaanan, magliliwanag din ang daan habang papunta tayo sa paroroonan. At makakamit din natin ang pintuang magbubukas sa atin patungo sa kinakamit nating masaya at matiwasay na buhay.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42347

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) Serenae (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next