Five Card Story: kagandahan ng buhay

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by harris arroyo created Jul 10 2018, 10:08:35 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) Serenae (3) bionicteaching (4) Serenae (5) Serenae


about this story

para akong bulaklak na pagsilang palang ay namulat sa mahirap at uting unting gumaganda ang buhay at nagiging maganda ang aking kulay katulad ng bulaklak na ito at para din akong bundok na kahit mahirap akyatin at malayo ang lakarin ay aking pagtitiisan upang makuha ko ang aking gusto sa buhay at maibalik ang sukli ng paghihirap ng aking mga magulang at para kong bulaklak na unti uting nalalanta dahil sa kainitan or kahirapan pilitin ko man bumangon subalit walang tumutulong na magbigay saken ng lakas katulad sa bulaklak malalanta pag walang tubig at di mabubuhay at madaling mamatay sa mundo kapag walang nagbibigay lakas saakin!

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42385

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) Serenae (3) bionicteaching (4) Serenae (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next