Five Card Story: Love your family

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by aaron dave created Jul 10 2018, 10:25:13 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) lesliemb (3) cogdogblog (4) bionicteaching (5) Serenae


about this story

isang araw may batang pasaway na lagi sinesermunan ng kanyang tatay at laging sinasabi ng kanyang tatay gayahin niya daw ang ibon na mataas lumipad at parang sa tao lng na kailangan mong lumipad para makarating ka sa iyong pangarap mo at kina gabihan ay sabay sabay silang pamilya kumain at habang kumakain ay pinagsasabihan niya ang kanyang anak na na bunso na anak magaral kang mabuti iyan lang ang maibibigay ko sayong kayamananan at pagkatapos nilang kumain ay tumugtog ang kanyan ama sa sala at ang kanyang anak ay na bunso ay natulog kaagad at paggising ng kanyang anak ay tinatawag niya ang kanyang tatay pero hindi sumasagot at pinuntahan niya ang kanyang tatay sa sala at hinawakan ang niya ang kanyang tatay na naninigas at wala ng buhay bigla na lang siya umiyak ng malakas at pumunta siya sa tabing dagat ng kanilang bahay at sumigay na tatay mahal na mahal kita.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42397

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) lesliemb (3) cogdogblog (4) bionicteaching (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next