Five Card Story: Ang pagsisisi ng isang ama

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by juewel grp 3 created Jul 10 2018, 10:38:49 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

May mga bagay tayo na hindi natin pinapansin pero malaking kawalan pala at sa huli lang natin malalaman kung kailan nagsisisi kana. Tulad ng kwento na to ng isang tatay na hindi pinansin ang halaga ng kanyang pamilya msyado siyang nag pakalulung sa trabaho niya ngunit isang araw pag kauwi niya galing ng trabaho nakita niya na patay na pala ang kanyang mga anak pati na ang kanyang asawa hindi niya namalayan dahil sa sobrang pagka subsub niya sa trabaho ilang araw na palang may umaaligid sa labas ng kanilang bahay ngunit hindi niya alam kung sino yon kaya hindi siya nakahingi ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang pamilya at sa huli puro pagsisisi at lungkot lang ang tangi niyang nagawa.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42412

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next