Five Card Story: REGALO SA TAAS

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Olivia Marie created Jul 14 2018, 11:12:49 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) Serenae (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

BUHAY…
Ang pinakamaganda at importanteng nilikha. Bagay na sa lahat ay ibinigay. Regalo na kahit sino ay di matatanggihan. Masuswerteng tulad natin ang naaambunan.
Sa unang larawan aking nakuha, nangangahulugan ito ng mga inosenteng bata na katulad ko noong ako'y maliit pa lamang. Walang kamuwang-muwang, tanging laruan lamang ang pinoproblema. Sa paglipas ng panahon, ang pangalawang larawan ay nagpapahiwatig ng pag-usbong ng aking mga nalalaman. Pagkakaroon ng pag-iisip sa mga bagay-bagay sa aking paligid. Pag oobserba at pagkakaroon ng kyuryosidad sa mga nakikita at nababasa. Habang lumalaki,dito na pumapasok ang pangatlong larawan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay namumukadkad at nagbibigay kulay ang isang halaman o sa madaling salita ay pagiging masaya. Ito ay may kalakip na bagay na humahantong din sa taglagas o pagkakaroon ng problema. Problema na nagdudulot sa pang-apat na larawan, dahil sa ating problema nagiging madilim at nauuwi sa masamng gawain ang lahat. Nawawalan ng pokus o direksyon at nagreresulta sa depresyon. Ang mga bagay na ito ay maaaring solusyonan sa pamamagitan ng pang-limang larawan, dahil ipinakakita nito na kapag nararamdaman na nating wala na tayong halaga sa mundong ito, tumingala lang tayo sa langit at manalangin sa Poong Maykapal.
Ipinapahiwatig lang ng kwentong ito na sa lahat ng pagsubok na pagdadaanan natin sa buhay ay nandyan lang ang nasa taas at tayo'y kanyang gagabayan.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42440

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) Serenae (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next