Five Card Story: New Life

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Julius created Jul 20 2018, 04:45:04 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) Serenae (3) lesliemb (4) capohanka (5) Serenae


about this story

nabuhay ka sa mundong ito na parang bulaklak na bagong sibol, at kasabay nito ay ang pagtahak sa dereksyong walang kasiguraduhan kung ano ang kahahantungan, pero ang daan na ito ay maaring maging dereksyon patungo sa mundong hinahangad ng karamihan, sa mundong puro kasiyahan at kaliwanagan, at magsisimula uli ng bagong kaalaman na parang pasibol na bulaklak na nagisismula palamang.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42472

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) Serenae (3) lesliemb (4) capohanka (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next