Five Card Story: #Adulting

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Leendoni created Jul 20 2018, 10:49:51 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Serenae (4) Serenae (5) bionicteaching


about this story

Oo, alam ko. Mahirap ang buhay. Parang isang batuhan kung saan ikaw ay naglalakad ng nakatapak. Pero syempre, walang kwenta ang buhay kung walang thrill. Kung walang challenge, parang walang kulay at lasa ang buhay.

Madalas ang mga pagsubok na humaharap sa buhay natin ay ang mga responsibilidad natin. Ang mga responsibilidad hindi naman maiiwasan. Para lang silang yung nasa pangalawang larawan. Mga nakukuha natin habang naglalakbay sa daan ng buhay. Sa ngayon, ang pinakamalaking responsibilidad natin ay ang makapagtapos ng pag-aaral. Pero syempre iba-iba yan.

Minsan mayroong mga responsibilidad na sobrang nakaka-overwhelm. Para kang hahampasin ng malaking alon; para kang lulunurin. Dadalin ka nito sa madidilim na bahagi ng buhay mo lalo na kung hindi mo maihahandle ng mabuti. Sa sobrang stress, hindi na makapag isip ng maayos, hindi na makakain, hindi na makatulog. Pero syempre hindi ka dapat sumuko dahil parang tunnel lang naman yung sitwasyon na pinasok mo. Isang tunnel na may liwanag na naghihintay sa dulo.

Bawat responsibilidad may panibagong natututunan. Bawat bagong matututunan nagbibigay satin ng kaalaman kung paano mas maayos na haharapin pa ang mga darating pang responsibilidad. Para tayong mga bulaklak sa parang at ang bawat responsibilidad ay parang isang tubig na nagdidilig satin upang yumabog at maglago pa, maging isang bulaklak na nakalantad at naiiba sa lahat.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42476

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Serenae (4) Serenae (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next