Five Card Story: Pangarap

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by BSIT-101_BANOY JOHNDEL created Jul 24 2018, 01:47:29 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Pangarap

Isang araw nangangarap ako na magkaroon ng kotse,bahay at negosyo ngunit hindi ko magagawa to kung hindi ako magsusumikap pero gagawin ko ang lahat para makamit ko ang aking pangarap kahit mahirap kakayanin at mabigyan ko ng magandang buhay ang aking mga magulang bibilhan ko sila ng lupain upang magkaroon sila ng pagkakaabalahan katulad ng pag-aalaga ng hayop at pagtatanim at isa pa sa mga pangarap ko ay makapag travel kaming pamilya sa ibat ibang bansa upang makapag relax naman kaming buong pamilya at ako naman siguro mag nenegosyo ako habang nagtatrabaho at nag aaral . Kaya ang gagawin ko sa aking lupain na bigay ko sa aking mga magulang sasabihan ko sila na magbigay ng porsyento sa mga nagtatrabaho sa kanilang magsasaka para hindi sila mag reklamo gagawa ko ng negosyo para sa aking mga kamag anak para makatulong din ako sa kanila syempre hind ko magagawa lahat ito kung hindi sa aking mga magulang dahil mahal ko ang magulang ko gagawin ko ang lahat upang guminhawa ang kanila buhay .

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42495

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next