Five Card Story: Sino ba ako?

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Mark John created Aug 06 2019, 01:42:29 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) katerha (3) Intrepidteacher (4) krutscjo (5) katerha


about this story

Kapag nakikita ko ang aking sarili, ako ay napapatanong kung sino ba ako, ano ba ang gampanin ko bilang isang tao,. Gampanin ko bang mag bigay ng kulay at mag pasaya ng iba?,o isang itlog na kapag nabagsak at nabasag ay bigla nalang kakalat ang kalungkutan at pighati,.o sa tingin ko lang ay kailangan ko lang siguro ng mga kaibigan na masasandalan upang ako ay malinawan at para mabuksan ang aking pag iisip ,kung ano ba ang gampanin ko bilang isang tao.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=44442

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) katerha (3) Intrepidteacher (4) krutscjo (5) katerha

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next