Five Card Story: police man and his dog

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by raymart eguia created Sep 18 2020, 01:43:35 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) katerha (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

first picture po si police officer bartolome at ang kanyang statue ng kagitingan nilagay sya jan dahil magaling syang pulis na hindi nya magagawa kundi dahil sa kanyang partner na aso na si dogdog. 2nd pincture dito yung labas ng bahay nila na lagi nilang tinatambayan pag walang wrok kaya sya ganya sa picture kuha kase yan sa mata ng aso. 3rd picture unti unti ng nanghihina at nanlalabo ang mata ni sir bartolome at eto ang dahilan ng kanyang pag panaw last picture sila yung mga kasamahan ni sir bartolome sa isang mission ngunit hindi umabot si bartolome sa mission dahil natamay na sya ang kanyang apat na kasamahan ay nasawi lahat sa pag sa laban sa masasamang loob

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=46447

other stories made from the same cards

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) katerha (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next