Five Card Story: ANG MULING PAGKIKITA-KITA

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Jonathan Vargas created Sep 18 2020, 05:40:55 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

May anim na magkakaibigan na muling nagkita-kita after 5 years at sila ay nag roadtrip gamit ang kotse papunta sa dati nilang tambayan na overlooking dahil namiss nila ito. Namiss nila yung mga panahong bata pa sila at puro kasiyahan lang at walang problemang dinadala. After nilang magkasiyahan at mag-kwentuhan ay agad silang bumalik sa kani-kanilang bahay.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=46454

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next