Five Card Story: Jaký byl rok

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Markéta created Nov 02 2020, 10:21:42 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Rachel Smith (2) Intrepidteacher (3) Serenae (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Hodně jsme spolupracovali a společně odkrývali, co je pod povrchem. Společně jsme čelili osamělosti, záplavě nařízení a nebezpečí. A v tom také pokračujeme.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=48023

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Rachel Smith (2) Intrepidteacher (3) Serenae (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next