Five Card Story: Velka jizda... nechtena

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by borec created Nov 03 2020, 04:58:59 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Byla to jízda. Pohřbila jsem svoji karieru učitelky. Ale vše je na dobré cestě. Nevadí, kterým autem jedeš, hlavně že jedeš správným směrem:-) Otevřené možnosti a hlavně...cyklokroužek:-)

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=48037

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next