Five Card Story: náš den

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Domča created Dec 03 2020, 09:25:58 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) krutscjo (2) jentropy (3) bionicteaching (4) cogdogblog (5) bionicteaching


about this story

nejdříve jsme byli večer na párty dále jsme jeli celou noc autobusem za kamarádkami kde jsem is hráli s kamarádkovym pejskem a stala se nám taková nepříjemnost.Házela jsem pejskovy hračku a omylem se ta hračka zasekla na stromě.Nakonec jsme jeli na výlet.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=48189

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) krutscjo (2) jentropy (3) bionicteaching (4) cogdogblog (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next