Five Card Story: výlet přírodou

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Kiki Ulrichová created Dec 03 2020, 09:32:05 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Intrepid Flame (4) bionicteaching (5) spacedlawyer


about this story

Hned ráno jsme vyrazili na výlet, naším vínovým autem do přírody. Vzali jsme i našeho pejska, když jsme přijeli na místo vystoupili jsme z auta. Chvíli jsme šli a našli jsme louku plnou fialových květů. U fialových květů jsme se vyfotili s moji nejlepší kamarádkou. A pak jsme šli dál na bosí stezku hlavně tam bylo hodně kamenů. Něco bylo v pohodě, ale některý i bolely. Pak jsme šli k rybníčku a tam byli malé žabičky, ale jakmile začal náš pejsek štěkat tak uplavaly. Ale myslím si, že to byl moc povedený výlet.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=48196

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Intrepid Flame (4) bionicteaching (5) spacedlawyer

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next