Five Card Story: Příroda

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Barča created Dec 03 2020, 09:34:14 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

fotky z přírody, které se mi líbily. Spíše nic hezčího jsem tam neviděla. Bylo těžké najít nějakou hezkou fotku. První fotka k tomu sice moc nepasuje, ale hezčí a srozumitelnější k tomuto příběhu tam nebyla. :D

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=48198

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next