Five Card Story: Mistery of Library

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Vyliautas created Dec 03 2020, 01:59:15 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) Serenae


about this story

Sename vienuolyne, kur saugomos XIX amžiaus knygos, buvo senas pastatas. Sakoma, kad pro jo grotuotą langą kasnakt žvelgia Prancūzijos Revoliucijos karo laikų šmėkla. Vieną kartą vienas iš besisvečiuojančių tyrinėtojų nusprendė temstant paslankioti ir beieškodamas knygų, vieną išėmė ir rado slaptas duris.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=48216

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next