Five Card Story: Pod Městem

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Vít Husák created Dec 08 2020, 08:15:29 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) wonderbadger (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Derek Williams je známý archeolog, s jeho ženou jeli na obchodní jednání, ale jejich syn Carl musel zůstat doma. Carl se se svými kamarády rozhodne vydat se na opuštěnou vlakovou stanici za městem. Ale není to minuta a Carl se začne cítit nevolně... jako, kdyby ho někdo sledoval.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=48220

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) wonderbadger (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next