Five Card Story: Procházka

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Kateřina created Dec 08 2020, 08:31:19 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) keepps (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) krutscjo


about this story

Jednoho krásného jarního rána, jsem šla na procházku. Viděla jsem krásné kvítky, a uslyšela jsem mňoukání, a uviděla jsem nádhernou kočku. Nikde neměla majitele a byla zanedbaná, tak jsem si ji vzala. Šly jsme do lesa. Všude bylo listí. A šla jsem domů, udělat kočce nový domov.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=48228

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) keepps (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) krutscjo

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next