Five Card Story: Mabulaklak na Umaga

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by SBUSHS Campbell created Sep 14 2021, 06:30:39 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) cogdogblog


about this story

Isang mabulaklak na umaga nanaman ang gumising kay Aling Pasing
Si Aling Pasing ay nakatira sa mala palasyong baya na puno ng mga magagandang bulaklak. Ang bulaklak at mga halaman ang naging libanga ni Aling Pasing dahil sya ay mag-isa nlng sa buhay ang kanyang asawa kasi ay pumanaw na 3 taon ang nakakalipas.

Isang araw habang nagtatanim ng mga bulaklak katulad ng kamyang pang araw-araw na ginagawa ay siya ay nakakita ng sing sing at ito ay mukhang pamilyar sa kanya kaya ito ay kanyang tinabi. at habang naglilinis sya sakanyang bahay ay may nakit syang litrato at ito ang litrato ng kamyang kasal at dito nakita nya ang sing-sing na nakita nya sa hardin nya at dito nya naalala ang wedding ring nya na nawala 10 taon na muli yang sinuot ang sing sing habang umiiyak.

At ito ay nagpaalala na ang Pag-ibig ay katulad ng bulaklak na kahit may bagyo ay patuloy parin na bubulaklak sa magandang araw.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=49311

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) cogdogblog

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next