Five Card Story: Przygody Chrząszcza Tomka

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Katarzyna Kacprowicz created Apr 22 2024, 12:03:15 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

W pewnym kolorowym świecie żył sobie chrząszcz o imieniu Tomek. Tomek uwielbiał podróżować po świecie, aż pewnego dnia natrafił na starą, szklaną butelkę. Ciekawy świata, postanowił sprawdzić co jest w środku. Gdy do niej wszedł, nagle wszystko zaczęło wirować i butelka popłynęła z nurtem rzeki. Już po chwili Tomek znalazł się na brzegu małego jeziorka, przy którym rosły piękne różowe kwiaty. Zaciekawiony widokami postanowił do nich przejść, aż tu nagle BACH!. Tomek wpadł do studzienki, która była ukryta pod liśćmi. Ta podróż była dla Chrząszcza nauczką, aby być bardziej uważnym i przezornym.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=53210

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next