Five Card Story: Beweging

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by anne created Dec 15 2011, 02:34:23 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) krutscjo (4) D'Arcy Norman (5) bionicteaching


about this story

Daar gaan we dan, in de auto. We rijden de hele stad door, maar zonder iets te zien. Wie ziet wel alles? De fotograaf. Hij kijkt door de lens en ziet details, maar ziet hij ook het echte leven? Het leven van regen en zonneschijn. Van plezier en ellende? Kinderen kunnen genieten van de elementen, hebben plezier. En dan, dan staat de marktkoopman te wachten op...

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=27007

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) krutscjo (4) D'Arcy Norman (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next