Five Card Story: Kansen zien en pakken

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Teun en Erica created Apr 08 2013, 02:09:31 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) cogdogblog (3) bionicteaching (4) Serenae (5) bionicteaching


about this story

Alleen vooruit kijken maakt gejaagd, allen bezig met waar je moet komen.
Een blik naar beneden geeft tijd voor bezinnen, waar ben je nu?
Je blik omhoog richten geeft ruimte en lucht, wat zou je willen?
Dingen vanuit een andere invalshoek bekijken, biedt een nieuw perspectief.
Over de muur van je grenzen heen durven klimmen maakt dat de ontdekte kansen binnen handbereik komen.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=31229

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) cogdogblog (3) bionicteaching (4) Serenae (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next