Five Card Story: Geheimzinnige huis

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Vu Thuy Duong created Dec 05 2013, 11:17:56 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) Serenae


about this story

Een koude en grauwe winter ben ik naar een stille bos gewandeld om over mijn baan te denken. Er is niemand , en ook geen geluid. Ik hoorde allen de wind waaien. Ik voelde mij een beetjes bang, maar ik wilde niet terug gaan. Ik ging dieper in het bos. Plotseling zag ik een oude huis. Het was een houten huis met 2 verdiepingen .Op buiten kant van dit huis zag ik veel vreemde letters . De oude muur was door de klimop bedekt. Er was geen enkel dier, er waren alleen een paar vlinders rondgevlogen, en de vliegen stopten op een beker vol vuil water. Allemaal maakten ze een angstaanjagende spektakel. Ik durfde niet naar binnen gaan, maar ik nam een paar foto's , dan ging ik terug naar huis. Volgende keer zal ik met mijn vrienden gaan om dit huis te ontdekken.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=33541

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next