Five Card Story: ding vo NL Aeneas

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by hihihihihihihihahahahahahahahahahahahahohohohoho created Jan 29 2016, 10:34:45 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) Serenae (4) bionicteaching (5) Serenae


about this story

ik ben kabouter plop die van de wereld houd en het leuk vind om in de natuur te zijn. cactussen doen zeer als je er op gaat zitten of probeert te knuffelen. iedere dag kras ik een schreef in een houten plaat die ik altijd bij heb. dat doe ik omdat ik dan weet hoelang ik al gevangen zit in deze ijzeren cel waarin ik al 85 jaar zit opgesloten met alleen een cactus en een eekhoorn. iedere dag krijg ik een klein beetje eten en drinken . ik ben heel eenzaam. mimimimimi. kom mij helpen aub...

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=38573

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) Serenae (4) bionicteaching (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next