Five Card Story: La tempesta tímida

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by en petufet. created Apr 07 2017, 02:20:28 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) Serenae


about this story

Hi havia una vegada una ciutat molt bonica que sempre hi feia bon temps. No plovia quasi mai i la gent començava a aburrir-se del sol.
Sempre passaven uns núvols grisossos però mai deixaven aigua, un dia van enviar un bibliotecari a que mires que passava amb aquells núvols carregats de pluja, que no la deixaven anar.
Un cop va ser allà en passar el gran núvol li va preguntar, que perquè no deixava cuare l'aigua i li va respondre que era molt timida, el bibliotecari li va llegir el cicle de l'aigua i al gran núvol li va agradar tant que el va convençre i va deixar anar tot l'aigua. Des d'aquell dia la gent i el nuvol van estar contents per sempre.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=40439

other stories made from the same cards

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next