Five Card Story: L'home i la flor

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by ENRIC BENPARIT. created Apr 07 2017, 02:20:23 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Intrepidteacher (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Hi havia una vegada un home que anava pel bosc a passejar. Quan marxava un caçador el va disparar i tot ell va començar a sangrar. Ell va seguir el seu camí fins a la platja i tot ell s'anava desengrant-se. Allà es va parar i va trobar una flor blanca i taronja,se la va posar a la seva ferida i es va curar. Desprès va robar una bicicleta i va marxar cap a casa.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=40438

other stories made from the same cards

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Intrepidteacher (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next