Five Card Story: La tortuga viatgera

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Quesito created Apr 07 2017, 02:25:09 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Hi havia una vegada, una tortuga, el seu somni era viatjar per tot el món. Un dia passejava pel carrer i es va trobar un home, la tortuga li va preguntar si la podia ajudar a viatjar ja que era molt lenta caminant i la va portar amb el seu cotxe per diferents llocs del món. Quan anava viatjant anava fent nous amics pel amí i així el seu somni va complir.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=40441

other stories made from the same cards

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next