Five Card Story: La casa negra

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by dolça ballarina created Apr 07 2017, 02:27:02 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) Serenae (3) Intrepid Flame (4) cogdogblog (5) hummingcrow


about this story

Hi havia una vegada, una senyora que caminava pels vols d'una petita vila i es trobà un camí desconegut per ella. No volia que aquest lloc seguis sent un desconegut així que ella va anar a veure que hi havia i passava per allà; va passar per una llarga carretera amb molts d'arbres al voltant i al acabar aquest fosc camí va començar a passejar i va ensopegar amb una llarga i bonica costa que acabava amb cases grosses i vistoses. Aquesta casa per molt acolorida i lluent que fos es feia dir la casa negra. Hi havia moltíssimes estatues, fosques i tenebroses, amb unes teulades de vidre transparents.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=40442

other stories made from the same cards

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) Serenae (3) Intrepid Flame (4) cogdogblog (5) hummingcrow

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next