Five Card Story: L'ultim viatja

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Soc jo created Apr 07 2017, 02:27:29 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Hi havia una vegada, una noia que li agradava molt viatjar, perquè la seva família també li agradava molt viatjar.
Ella vivia en Canada amb la seva família vivia en una casa moderna, el seu pare i la seva mare ells tenien una empresa.
El dia seguen dia era l'aniversari de la seva mare hi anaven a fer un viatja a U.S.A, havien viatjar un lloc molt bonic pero justament aquell dia la seva mare no es trobava be, ja que ja s'havia fet molt gran.
Havien anat a un prat de flors on la seva mare havia agafat flors per fer un ram.
Despres d'un rato la mare havia caigut i ja no respirava i per aixo l'havien enterrat a U.S.A .

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=40444

other stories made from the same cards

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next