Five Card Story: HopeOfMine

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by BsbaUnderstandingtheself shierlyatienza created Jul 05 2018, 12:42:21 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) shareski (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

ako ay naglalakad sa isang mapayapang lugar kung saan ang mga problema ko ay aking nakakalimutan sa pamamagitan ng pagiisa, na parang isang bulaklak na rosas at mahalimuyak ang aking nararamdaman napadako ang aking tingin sa mga naglalaro dahil isa din ito sa mga libangan ko dahil ang isang game ay parang buhay ng tao maaring manalo ka o matalo pero nakadepende pa din ito sayo kung susuko ka kaagad o lalaban pa marami ng challeng na kaylanga mong pagdaanan bago mo makamit ang tagumpay na hinahangad mo katulad ng isang

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42308

other stories made from the same cards

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) shareski (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next