Five Card Story: HopeOfMine

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by BsbaUnderstandingtheself shierlyatienza24 created Jul 05 2018, 01:25:09 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) shareski (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

ako ay naglalakad sa isang mapayapang lugar kung saan ang aking mga problema ay aking nakakalimutan sa pamamagitan ng pagiisa at pagiisip sa mga bagay bagay sa aking buhay, na parang isang bulaklak na rosas at mahalimuyak kung titingnan subalit meron din tinatagong problema at napadako ang aking tingin sa mga naglalaro dahil isa din ito sa mga libangan ko dahil ang isang game ay inihahalintulad ko sa aking buhay maraming challenge na pinagdaanan at walang kasiguraduhan maaring manalo ko o matalo sa laban pero naisip ko na din na sumuko o natanong sa isip ko kung kaya ko pa pero nangibabaw sakin ang salitang pag asa na kaya ko pa kagaya nalang isang tagak na nalaglag man sa tubig ay hindi nag pa daig bagkos bumangon ito at patuloy na lilipad parin sa bukas na darating kalayaan na maging masaya tulad ng mga ibon na umaawit sa isang puno habang magkakasama na masaya ito po ang aking story na nilikha sa pamamagitan ng mg larawan sa picture tungkol sa aking problema na pinagdaanan salamat ass. understanding the self bsaba 1a

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42309

other stories made from the same cards

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) shareski (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next