Five Card Story: Love of God

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Ma. Rosario D. Paulo created Jul 06 2018, 05:51:21 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) Intrepid Flame (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Ang pagmamahal nang kaisa isa nating Panginoon ay dapat lagi natin pagkatandaan kasi unang una kung di dahil sakanya wala tayo sa lahat sa mundong ito. Niligtas nya tayo sa kasalanan natin. kaya dapat lagi natin nya unahin,palagi tayo magsimba at magserve sakanya katulad ng dagat dapat ay mapalalim pa nang husto ang pagmamahalan natin sakanya kasi Si lord sobra nya tayong mahal. Katulad ko binigyan nya ako ng second life at dahil sa pamilya ko mas lalo naging malapit ako kay Lord. Lahat naman ng taong nagkakaroon ng problema, alam ko at alam ng diyos may reason sya kaya nangyayari ang mga bagay bagay at saka naniniwala ako na lahat ng tao may katapusan. Lahat tayo hahatong sa kamatayan. Si lord din ang pagiging daan natin patungo sa kaginahawan, kapayapaan at kasayahan!

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42313

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) Intrepid Flame (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next