Five Card Story: GIFT OF GOD

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by JELE created Jul 06 2018, 06:05:44 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) lesliemb (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Noong unang panahon, may isang tao na gumawa ng ating paligid.Ibinigay niya ito saatin upang makatulong at makabuti sa ating lahat. Tunay ngang kay ganda ng ating paligid. Mabangong bulaklak, lupa na nagsisilbing tungtungan at sariwang hangin. Ngunit noong natuklasan na ng mga tao ang ganda ng paligid ay inabuso nila ito. Nawalan ng buhay, nawalan ng kulay, at naging isang magandang panaginip nalang ang lahat ng kagandahan ng ating paligid. Isang panaginip na kung saan ang sarap balikan at alalahanin. Ngunit nawala ang lahat sa isang iglap lamang. Ang likas na yaman na ipinahiram sa atin kagaya ng buhay natin ay patuloy nang napabayaan. Sana lang ay pwede pang balikan ang nakaraan. Noong may maayos na paligid at maayos na buhay. Kung ito ay pwede pa dalawa lang ang makakatulong sa atin, ang sarili natin at walang iba kung hindi ang Panginoon na lumikha sa atin.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42330

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) lesliemb (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next