Five Card Story: Life (Hamon ng Buhay)

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Reysell created Jul 06 2018, 06:06:27 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) lesliemb (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Sa buhay natin, hindi maiiwasan ang mga pagsubok o hamon na dumadating sa ating buhay. May iba na sumusuko na lang at tinutuldukan ang buhay. Sa unang picture para sakin yan ako, bakit? dahil magsisimula ka sa sarili mo kikilalanin mo muna ang mga kahinaan mo aalamin mo kung ano ba talaga ang gusto mo paglaki mo magisa mong haharapin o aalamin ang mga ito. pagkatapos dyan na papasok ang mga nais o mithiin mo sa buhay kagaya ng hagdan magsisimula ka sa ibaba pataas unti unti mong aabutin ang mga goals mo sa buhay. kagaya ngayon nagsimula tayo sa elementary hanggang sa naging high school grumaduate at ngayon college na. unti unti na tayong umaakyat sa hagdan patungo sa ating pangarap. Syempre hindi maiiwasan na may mga pagsubok na dadating tinik o tusok na dapat mong lagpasan mga harang na dapat mong iwasan hindi mo kailangang huminto o sa english ay STOP dahil kahit kailan ang paghinto ay hindi solusyon sa anumang problema sa buhay kailangan mong gumawa ng paraan para ito ay masolusyonan dahil ang kapalit nito ay ang daan patungo sa ating magandang kinabukasan.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42331

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) lesliemb (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next