Five Card Story: Environtment cycle (NATURE)

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Daniel created Jul 06 2018, 06:25:14 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Serenae (4) krutscjo (5) bionicteaching


about this story

Maraming nagiging epekto ang mga simpleng basura sa ating kapaligiran kagaya ng malakas na pag baha pag guho ng mga bundok at ibat iba pang polution,dahil ito sa mga kagagawan ng tao at hindi natin maitatanggi na nasa tao ang problema.
kailangan ng matalinong pag iisip kungh paano tayo makakatulong sa ating kalikasan at kung paano gagawin positibo ang lahat ng negatibong ating nagagawa halimbawa ang pag rerecycle at pag giging concern sa kapaligiran

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42340

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Serenae (4) krutscjo (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next