Five Card Story: my Lucky

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Jolina created Jul 06 2018, 06:26:24 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) krutscjo (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) directrix291 (5) keepps


about this story

Ang dalawang loptop ay aking ikukumpara sa amin ng aking kaibigan ko. Siya ay mahalaga sakin siya rin ang kasama ko sa lahat masaya ako pag siya ang laging kong kasama. Isang araw niyaya niya ko na mag swimming sa Virginia Beach Resort Hotel kasama ang kaniyang pamilya. Para daw magkaroon kami ng bonding. pag kami ay magkakasasama nakakagawa kami ng press your luck. pag kami magkasama sa bahay lagi kami nanonood ng tv then nakikipag laro kami sa aking Pamangkin. Pag kami magkasama mahilig kami magtravel .

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42341

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) krutscjo (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) directrix291 (5) keepps

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next